Webbutiken är stängd för nu.

Att vara anhörig

40 kr

Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF.

Ladda ner skriften som PDF >>

Beskrivning

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF.

Skriften är indelat i fyra olika teman

  • Att vara förälder och ha NPF
  • Att ha ett syskon med NPF
  • Att ha vuxet barn med NPF
  • Att ha ett extra krävande föräldraskap
    – extra viktigt att ta hand om sig själv

Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bör tänka på om man ska vara samtalsledare och också en del metodtips i början av häftet.

Att vara anhörig är framtagen av Riksförbundet Attention  2015.
Redaktör: Jenny Kindgren och Nina Norén

 

 

Mer information

Vikt 0.1 kg