Webbutiken är stängd för nu.

Checklista och informationsfolder – paket

149 kr

Paketet innehåller 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård.

Ladda ner checklistan som PDF >>

Ladda ner informationsfolder som PDF >>

Beskrivning

I paketet ingår 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård.

Checklistan består av två sidor – en sida med information som riktar sig till behandlare och en sida med information som riktar sig till barnen själva. Sidan för behandlare består av tips på vad man kan tänka på inför och under mötet för att barnet ska känna sig så delaktigt som möjligt. Sidan för barn fokuserar på rätten att få information som man förstår, möjlighet att ställa frågor och framföra sina funderingar och önskemål.

Foldern innehåller mer utförlig praktisk information om hur man kan gå tillväga för att lyckas med punkterna på listan.

Checklistorna har tagits fram i Attentions projekt Barns röst med hjälp av yrkesverksamma psykologer med stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF. Tanken är att de ska användas av mottagningar inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) BUM (barn och ungdomsmedicin), habilitering och andra som behandlar eller utreder barn med NPF.

Ladda ner checklistan som PDF >>

Ladda ner informationsfolder som PDF >>

Om projektet Barns röst >>