Webbutiken är stängd för nu.

Ekonomikoll

Skriften vänder sig till budget- och skuldrådgivare, boendestödjare eller andra personer som på annat sätt stödjer personer med NPF med frågor som rör privatekonomi. Den tar upp vad det innebär att ha kognitiva svårigheter och hur man kan kompensera dem med hjälp av strategier och hjälpmedel.

Beskrivning

Skriften vänder sig till budget- och skuldrådgivare, boendestödjare eller andra personer som på annat sätt stödjer personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med frågor som rör privatekonomi. Den tar upp vad det innebär att ha kognitiva svårigheter och hur man kan kompensera dem med hjälp av strategier och hjälpmedel.

Syftet är att tillsammans hitta lösningar som gör det enklare att få koll på vardagsekonomin.
Ekonomikoll är framtagen av Riksförbundet Attention 2014 med stöd från konsumentverket.

Redaktörer: Cecilia Brusewitz och Malena Ranch
Grafisk form: Lovisa Schiller