Attentions förbundsfolder (50 st)

50 kr

50 stycken av Attentions förbundsfoldrar som beskriver Attentions verksamhet.

Förbundsfoldern är gratis och kostnaden är portoavgift.

Ladda ner förbundsfoldern som PDF >>

Beskrivning

En beskrivning om Attentions verksamhet och kort om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är.

Förbundsfoldern är gratis och kostnaden är portoavgift.