Företagsdiplom

1,000 kr

Julgåva

Enklare än så här blir det inte. Ge minst 1 000 kronor till arbetet för anhöriga och personer med NPFs rättigheter och lika villkr, så får ni ett fint diplom att visa för kollegor och kunder.

  • Diplomet fås som PDF efter beställning.

Personer med NPF blir idag utestängda från skola, fritid, idrott, arbetsmarknaden, myndigheter och vård, då det inte ges det stöd som de behöver och har rätt till. Detta bidrar till ökad risk för diskriminering, kränkningar, psykisk ohälsa, missbruk och ett utanförskap. Vår vision är att vi ska leva i en värld för alla. En värld där alla med NPF blir bemötta med respekt och får det stöd som de behöver.

Den här julgåvan hjälper till att skapa en värld för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad. Varmt tack för ert stöd!