Webbutiken är stängd för nu.

Studiecirkelhandledning Egen styrka

40 kr

Studiecirkelhandledningen Egen styrka.

Ladda ner handledningen här >>

Beskrivning

Att vara förälder till ett barn med ASD/Asperger är att leva i ett extra utmanande föräldraskap. Då kan man ha behov av att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter. Den här cirkeln syftar till att ge kunskap om Aspergers syndrom för att minska stressituationer hos föräldrar. Den vill också bidra till att ge verktyg till att hantera och förstå såväl barnets som egna reaktioner. Tanken är att stimulera till samtal kring de olika delarna av funktionsnedsättningen som ger konsekvenser för föräldrarna. Materialet är en handledning för att leda föräldragrupper, men kan med fördel även användas i andra grupper. Det är uppdelat på sex träffar med olika teman och övningar.

Detta studiecirkelmaterial bygger på Egen styrkas skrift Vad är Aspergers syndrom, som behövs under denna cirkel och kan laddas ner som PDF nedan. Som ytterligare en del av denna cirkel ska även fyra filmer visas upp, dessa finns på Attentions Youtube-kanal Attentionplay. Om ni inte har tillgång till internetuppkoppling i er lokal, kontakta cecilia.brusewitz@attention.se så kan ett USB med filmerna skickas.

Studiecirkelhandledningen Egen styrka är framtagen av Riksförbundet Attention med medel från Allmänna arvsfonden inom Egen styrka-projektet 2015.

Ladda ner skriften Vad är Aspergers syndrom här? >>

Läs mer om Egen styrka-projektet >>

Mer information

Vikt 0.2 kg