Webbutiken är stängd för nu.

Studiecirkelhandledning – Samhällsguiden

Studiecirkelmaterialet Samhällsguiden bygger på Egen styrkas skrift Samhällsguiden, som också behövs under denna cirkel.

Available Downloads:

Beskrivning

Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har rätt att söka och få. Det går ofta åt mycket tid och energi att försöka leta sig fram till den eller de myndigheter som har ansvaret. Det kan också vara svårt att få raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. I den här skriften har studiecirkeln fått vara formen för att sprida kunskaper om samhällets stöd och tillsammans med föräldrarnas egna erfarenheter skapa en lokal guide över det stöd som finns. Förhoppningen är att detta kan till mindre stress hos föräldrarna. Studiecirkeln är uppdelat på fyra träffar med olika teman och övningar.

Studiecirkelmaterialet Samhällsguiden bygger på Egen styrkas skrift Samhällsguiden, som också behövs under denna cirkel.

Studiecirkelhandledningen Samhällsguiden är framtagen av Riksförbundet Attention med medel från Allmänna arvsfonden inom Egen styrka-projektet 2015.
Innehåll och text: Kerstin Alm och Monica Jeal Söderberg

Läs mer om Egen styrka-projektet >>

Mer information

Vikt 0.2 kg