Webbutiken är stängd för nu.

Samhällsguiden

Syftet med skriften är att beskriva de lagar som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn och ungdomar med  Asperger har möjlighet att ansöka om.

Beskrivning

Syftet med skriften är att beskriva de lagar som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn och ungdomar med  Asperger har möjlighet att ansöka om. Olika aktörer har ansvar för olika insatser och det kan upplevas som svårt att hålla kontakten med alla olika aktörer. I skriften får du en översikt på de viktigaste lagar som du som förälder bör känna till.

Samhällsguiden är framtagen av Riksförbundet Attention med medel från Allmänna arvsfonden inom Egen styrka-projektet 2015.
Redaktör: Cecilia Brusewitz

Läs mer om Egen styrka-projektet >>

Ladda ned skriften som PDF >>

Mer information

Vikt 0.104 kg