Syskonskap och NPF – Med fokus på syskon

40 kr

I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper.

Ladda ner skriften som PDF >>

I lager

Beskrivning

Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper.

Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen.