Webbutiken är stängd för nu.

Vad är NPF?

Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourette och tal- och språkstörning och relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.

Beskrivning

Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourette och tal- och språkstörning och relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.